Dodo Productions

Dodo Productions is een startend bedrijf, dat zich richt op een gezond en evenwichtig leven vanuit een integrale visie. Op dit moment is ons programma HealME in ontwikkeling.

Dodo Productions staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 34 30 66 24.

Leon

Leon d’Oliviera heeft jarenlang gewerkt als acupuncturist, tot hij door een chronische ziekte arbeidsongeschikt werd. De medische wereld had geen antwoord. Met zijn eigen medische kennis en veel research heeft hij zelf voor een aanzienlijke verbetering van zijn gezondheid gezorgd. Deze kennis wil hij graag delen met anderen.